Historische Achtergrond Molukkers in Nederland

In 1951 arriveren ongeveer 12.500 Molukkers in Nederland. Hun overkomst is een tijdelijke oplossing voor de politieke problemen in Indonesië, die ontstonden na de soevereiniteitsoverdracht en de opheffing van het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger).

Vanuit de gedachte dat het verblijf in Nederland slechts tijdelijk zou zijn, worden de Molukkers opgevangen in aparte woonoorden. Van een snelle terugkeer blijkt geen sprake. Vanaf 1956 richt het beleid zich op integratie: de zelfzorg wordt ingesteld en er komen nieuwe woonwijken voor Molukkers.

De jaren ’60 en ‘70 van de vorige eeuw staan in het teken van veel spanningen tussen Molukkers en andere Nederlanders.

Daarna verschuift de aandacht steeds meer naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals werkgelegenheid, welzijn en onderwijs

aankomst 1951