Geschiedenis

De Portugezen waren in het begin van de zestiende eeuw de eerste Europeanen die zich in de Molukken vestigden.

Aan het begin van de zeventiende eeuw werden ze verjaagd door de Nederlanders. Ambon werd daarmee één van de oudste Nederlandse kolonies in heel Zuid-Oost-Azië.

De Molukse specerijen werden onder een monopoliestelsel verhandeld. Dat betekende dat ze alleen aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mochten worden verkocht. Het monopolie kon alleen na vele jaren oorlog worden gevestigd. Uiteindelijk bleef het stelsel  tot het midden van de negentiende eeuw bestaan, lang nadat de VOC zelf in 1795 ophield te bestaan.

De gedeelde geschiedenis van Molukkers en Nederlanders is al meer dan vier eeuwen oud.

(bron: museum-maluku.nl)

> Meer over de geschiedenis